İNSAN KAYNAKLARI                     

                           

Günümüzün rekabet ortamında farkı yaratanın insan olduğu bilincinden hareketle, ulusal ve uluslararası alanda hizmet veren şirketimizde;                        

- İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini en üst düzeyde koruyarak,

                           

- Çalışanların motivasyon düzeyini yükseltmek,

                                       

- Şirkete olan bağlılığı ve çalışanlar arası işbirliğini sürekli geliştirmek,

                                       

- Şirketimizin ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda sahip olduğu insan gücünün sürekliliğini ve etkinliğini sağlayacak İnsan Kaynakları sistemlerini geliştirmek ve sunmak, insan kaynakları politikamızın temel dayanağıdır.